Кадрлар бөлімі

Сенім білдіруші ұйымның кадрлық іс қағаздар жүргізуін сүйемелдейді

Көрстелітін қызмет құрылымы:
— кадрлық құжаттарды ресімдеу және жүргізу, еңбек кітапшаларын жүргізу, штаттық кесте құру
— қызметкерлердің қызметтік нұсқаулықтарын жасау
— қабылдау, тағайындау, аудару, еңбекақының өзгеруі, сыйақы беру, жазалау, демалыс беру, қызметтік міндеттерді қоса атқару туралы бұйрықтар шығару
— қызметкерлердің жеке карточкаларын жасау және жүргізу
— ішкі кадрлық нормативтік базаны қалыптастыру
— еңбек заңнамасына мониторинг жасау