Бухгалтерлік сүйемелдеу

Сенім білдіруші ұйымның бухгалтерлік жұмысын жүргізу.

Көрсетілетін қызмет құрылымы:

 • типтік есептеу саясатын жасау
 • алғашқы құжаттардың ресімделуін қадағалау
 • 1С бағдарламасын қадағалау
 • барлық деңгейлердегі бюджетке төленуге жататын салықтар мен алымдарды есептеу
 • салықтар мен алымдарды төлеуге арналған төлем тапсырмаларын дайындау
 • бухгалтерлік есеп деректері бойынша Тапсырыс берушінің контрагенттермен дебиторлық/кредиторлық қарыздарының жағдайын қадағалау
 • контрагенттермен есептесулерді салыстырып тексеру
 • алғашқы құжаттарды жасау
 • еңбекақыны есептеу үшін қажетті, кадрлық есеп бойынша құжаттар жасау
 • касса/банк арқылы еңбекақы төлеуге арналған есептесу-төлем жасау/ төлем жасау құжаттарын дайындай отырып еңбекақыны есептеу
 • еңбекке жарамсыздық, демалыс, іссапар төлемдерін есептеу
 • ЖТКС бойынша салық регистрлерін жүргізу
 • бухгалтерлік және салықтық есептеулер бойынша кеңестер
 • фискалды органдар мен қорларда қызмет көрсетілетін кәсіпорынның мүдделеріне өкілеттік ету
 • салық органдарының талабы бойынша жазбаша түсініктемелер жасап, оларды жөнелту
 • қызмет көрсетілетін кәсіпорындардың лауазымды тұлғаларын салық органдарында жауап алыну барысында сүйемелдеу
 • қарсы және камералды тексерулер жүргізу
 • көшпелі тексерулер кезінде қызмет көрсетілетін кәсіпорынның мүдделеріне өкілеттік ету
 • статистикалық есептерді құрастыру және жөнелту
 • импорт пен экспортқа арналған салық бағдарламасын толтыру